Table Tennis: Videos

Rui Xuan Goi - player profile

Kuai Man/Chen Yi vs Wong Xin Ru/Goi Rui Xuan | WD | WTT Contender Zagreb 2022 | (QF)
21 Jun 2022
Kim Nayeong vs Goi Rui Xuan | WS | WTT Contender Doha 2022 (Qual)
19 Mar 2022
Archana Girish Kamath/Manika Batra vs Goi Rui Xuan/Wong Xin Ru | WD | Singapore Smash 2022 (R16)
15 Mar 2022
Goi Rui Xuan/Wong Xin Ru vs Zhou Jingyi/Ser Lin Qian | WD | Singapore Smash 2022 (R32)
14 Mar 2022
Goi Rui Xuan vs Hina Hayata | WS | Singapore Smash 2022 (R32)
13 Mar 2022
Selena Selvakumar/Sreeja Akula vs Goi Rui Xuan/Wong Xin Ru | WD | WTT Contender Muscat 2022 (QF)
4 Mar 2022
Natalia Partyka/Natalia Bajor vs Goi Rui Xuan/Wong Xin Ru | WD | WTT Contender Muscat 2022 (R16)
2 Mar 2022
Mukherjee/Patkar vs Wong/Goi | 2021 World Table Tennis Championships Finals | XD | R64
26 Nov 2021
Jancarik Matelova vs Chua Goi | WTT Contender Novo Mesto 2021 | XD | QF
12 Nov 2021
Nina Mittelham/Sabine Winter vs Goi Rui Xuan/Wong Xin Ru | WTT Contender Novo Mesto 2021 | WD | R16
12 Nov 2021
Gaia Monfardini vs Goi Rui Xuan | WTT Contender Novo Mesto 2021 | WS | Qual
9 Nov 2021
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: