Awards won in international competitions

Athletes
Category
Country


Full nameOlympic GamesWorld ChampionshipsEuropean Championships
1 Katsman Lev11
2 Grebnev Maksim11
3 Shibaev Alexander22
4 Skachkov Kirill22
5 Smirnov Alexey15
6 Mazunov Dmitry12
7 Kuzmin Fedor11
8 Sidorenko Vladimir1
9 Liventsov Alexey3
10 Paikov Mikhail2
11 Shmyrev Maxim1
12 Vlasov Grigory1