WTT Contender Zagreb 2023 - Tournament video


Player
Country


7
5
16
26
Lin Gaoyuan/Liang Jingkun vs Lin Shidong/Yuan Licen | MD Final | WTT Contender Zagreb 2023
11
36
46
6
Shin Yubin/Jeon Jihee vs Liu Weishan/Qian Tianyi | WD Final | WTT Contender Zagreb 2023
1
7
Fan Zhendong vs Lin Gaoyuan | MS Final | WTT Contender Zagreb 2023
1
21
Sun Yingsha vs Miu Hirano | WS Final | WTT Contender Zagreb 2023
2
1
16
22
Wang Chuqin/Sun Yingsha vs Lin Shidong/Kuai Man | XD Final | WTT Contender Zagreb 2023
7
27
Lin Gaoyuan vs Xiang Peng | MS SF | WTT Contender Zagreb 2023
1
8
Sun Yingsha vs Hina Hayata | WS SF | WTT Contender Zagreb 2023
21
22
Miu Hirano vs Kuai Man | WS SF | WTT Contender Zagreb 2023
1
16
Fan Zhendong vs Lin Shidong | MS SF | WTT Contender Zagreb 2023
25
7
Zhou Qihao vs Lin Gaoyuan | MS QF | WTT Contender Zagreb 2023
1
11
Sun Yingsha vs Shin Yubin | WS QF | WTT Contender Zagreb 2023
21
46
Miu Hirano vs Liu Weishan | WS QF | WTT Contender Zagreb 2023