Singapore Smash 2023 - Tournament video


Player
Country


1
2
Fan Zhendong vs Ma Long | MS Final | Singapore Smash 2023
1
22
Sun Yingsha vs Qian Tianyi | WS Final | Singapore Smash 2023
4
1
2
3
Wang Manyu/Sun Yingsha vs Chen Meng/Wang Yidi | WD Final | Singapore Smash 2023
2
5
Ma Long vs Hugo Calderano | MS SF | Singapore Smash 2023
1
3
Fan Zhendong vs Wang Chuqin | MS SF | Singapore Smash 2023
1
4
Sun Yingsha vs Wang Manyu | WS SF | Singapore Smash 2023
16
22
Zhang Rui vs Qian Tianyi | WS SF | Singapore Smash 2023
1
3
17
16
Fan Zhendong/Wang Chuqin vs Jang Woojin/Lim Jonghoon | MD Final | Singapore Smash 2023
1
7
Fan Zhendong vs Truls Moregard | MS QF | Singapore Smash 2023
1
104
Sun Yingsha vs Joo Cheonhui | WS QF | Singapore Smash 2023
10
16
Ying Han vs Zhang Rui | WS QF | Singapore Smash 2023
5
14
Hugo Calderano vs Quadri Aruna | MS QF | Singapore Smash 2023