Match records


7
105
Shin Yubin vs Sarah De Nutte | WS R16 | WTT Contender Rio de Janeiro 2024
72
43
Yuta Tanaka vs Alvaro Robles | MS R16 | WTT Contender Rio de Janeiro 2024
5
131
Hina Hayata vs Hitomi Sato | WS R16 | WTT Contender Rio de Janeiro 2024
4
86
Liang Jingkun vs Lam Siu Hang | MS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
56
13
Li Yu-Jhun vs Miu Hirano | WS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
48
221
Li Yake vs Fan Shuhan | WS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
29
118
Lee Sang Su vs Huang Youzheng | MS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
386
33
Kwan Man Ho vs Chuang Chih Yuan | MS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
346
162
2
3
Ke/Ghosh vs Wang/Chen | WD QF | WTT Contender Taiyuan 2024
32
108
Kao Cheng Jui vs Pang Koen | MS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
93
49
Jinbao Ma vs Wong Chun Ting | MS R16 | WTT Contender Taiyuan 2024
304
565
4
1
Hung/Li vs Wang/Liang | MD QF | WTT Contender Taiyuan 2024