WTT Champions Chongqing 2024 Presented by Changan - Tournament video


Player
Country


1
4
Wang Chuqin vs Fan Zhendong | MS Final | WTT Champions Chongqing 2024
1
2
Sun Yingsha vs Wang Manyu | WS Final | WTT Champions Chongqing 2024
33
5
Lily Zhang vs Hina Hayata | WS R16 | WTT Champions Chongqing 2024
3
29
Liang Jingkun vs Alexis Lebrun | MS R16 | WTT Champions Chongqing 2024
12
13
Dang Qiu vs Jang Woojin | MS R16 | WTT Champions Chongqing 2024
1
5
FULL MATCH | SUN Yingsha vs Hina HAYATA | WS QF | #WTTChongqing 2024
1
8
FULL MATCH | WANG Chuqin vs LIN Gaoyuan | MS QF | #WTTChongqing 2024
3
8
FULL MATCH | CHEN Meng vs Miwa HARIMOTO | WS QF | #WTTChongqing 2024
7
4
FULL MATCH | SHIN Yubin vs WANG Yidi | WS QF | #WTTChongqing 2024
1
12
FULL MATCH | WANG Chuqin vs Dang QIU | MS SF | #WTTChongqing 2024
1
3
FULL MATCH | SUN Yingsha vs CHEN Meng | WS SF | #WTTChongqing 2024
4
6
FULL MATCH | FAN Zhendong vs Hugo CALDERANO | MS SF | #WTTChongqing 2024