Singapore Smash 2024 - Tournament video


Player
Country


2
5
Wang Chuqin vs Liang Jingkun | MS Final | Singapore Smash 2024
3
4
Wang Manyu vs Wang Yidi | WS Final | Singapore Smash 2024
3
2
62
15
Wang Manyu/Chen Meng vs Li Yu Jhun/Cheng I Ching | WD Final | Singapore Smash 2024
2
6
Wang Chuqin vs Felix Lebrun | MS SF | Singapore Smash 2024
6
4
Chen Xingtong vs Wang Yidi | WS SF | Singapore Smash 2024
2
3
Chen Meng vs Wang Manyu | WS SF | Singapore Smash 2024
5
8
Liang Jingkun vs Lin Yun Ju | MS SF | Singapore Smash 2024
2
1
3
4
Wang Chuqin/Fan Zhendong vs Ma Long/Lin Gaoyuan | MD Final | Singapore Smash 2024
2
10
Wang Chuqin vs Dang Qiu | MS QF | Singapore Smash 2024
3
12
Wang Manyu vs Mima Ito | WS QF | Singapore Smash 2024
43
5
Timo Boll vs Liang Jingkun | MS QF | Singapore Smash 2024
2
7
Chen Meng vs Shin Yubin | WS QF | Singapore Smash 2024