TT Finals Women Nagoya 2023 - Tournament video


Player
Country


1
4
Sun Yingsha vs Wang Yidi | WS Final | WTT Finals Women Nayoga 2023
25
24
1
2
Nagasaki/Kihara vs Sun/Wang | WD Final | WTT Finals Women Nayoga 2023
1
3
Sun Yingsha vs Chen Meng | WS SF | WTT Finals Women Nayoga 2023
4
6
Wang Yidi vs Chen Xingtong | WS SF | WTT Finals Women Nayoga 2023
1
2
4
3
Sun/Wang vs Wang/Chen | WD SF | WTT Finals Women Nayoga 2023
25
24
18
64
Nagasaki/Kihara vs Cheng/Li | WD SF | WTT Finals Women Nayoga 2023
1
9
Sun Yingsha vs Ying Han | WS QF | WTT Finals Women Nayoga 2023
37
8
25
24
Jeon/Shin vs Nagasaki/Kihara | WD QF | WTT Finals Women Nayoga 2023
129
47
4
3
De Nutte/Ni vs Wang/Chen | WD QF | WTT Finals Women Nayoga 2023
3
10
Chen Meng vs Mima Ito | WS QF | WTT Finals Women Nayoga 2023
32
97
1
2
Bergstrom/Kallberg vs Sun/Wang | WD QF | WTT Finals Women Nayoga 2023
18
64
48
39
Cheng/Li vs Zhu/Doo | WD QF | WTT Finals Women Nayoga 2023