WTT Contender Taiyuan 2023 - Tournament video


Player
Country


27
5
Xiang Peng vs Liang Jingkun | MS QF | WTT Contender Taiyuan 2023
19
3
Kuai Man vs Wang Yidi | WS QF | WTT Contender Taiyuan 2023
42
24
Chen Yi vs Miyuu Kihara | WS QF | WTT Contender Taiyuan 2023
2
5
8
11
Wang Chuqin/Liang Jingkun vs Lin Gaoyuan/Lin Shidong | MD Final | WTT Contender Taiyuan 2023
3
19
6
7
Wang Yidi/Kuai Man vs Qian Tianyi/Chen Xingtong | WD Final | WTT Contender Taiyuan 2023
31
5
Shunsuke Togami vs Liang Jingkun | MS Final | WTT Contender Taiyuan 2023
2
3
Wang Manyu vs Wang Yidi | WS Final | WTT Contender Taiyuan 2023
2
1
11
19
Wang/Sun vs Lin/Kuai | XD Final | WTT Contender Taiyuan 2023
43
88
2
5
Xu/Cao vs Wang/Liang | MD SF | WTT Contender Taiyuan 2023
14
3
Xiaoxin Yang vs Wang Yidi | WS SF | WTT Contender Taiyuan 2023
2
24
Wang Manyu vs Miyuu Kihara | WS SF | WTT Contender Taiyuan 2023
31
11
Shunsuke Togami vs Lin Shidong | MS SF | WTT Contender Taiyuan 2023