WTT Contender Almaty 2023 - Tournament video


Player
Country


9
46
Lin Yun Ju vs Xiang Peng | MS Final | WTT Contender Almaty 2023
27
24
Kuai Man vs Fan Siqi | WS Final | WTT Contender Almaty 2023
27
43
24
46
Kuai Man/Chen Yi vs Fan Siqi/Liu Weishan | WD Final | WTT Contender Almaty 2023
38
27
40
12
Cho Seungmin/Lee Sang Su vs Xu Yingbin/Lin Shidong | MD Final | WTT Contender Almaty 2023
91
73
40
12
Xu Haidong/Sun Wen vs Xu Yingbin/Lin Shidong | MD SF | WTT Contender Almaty 2023
22
27
Nina Mittelham vs Kuai Man | WS SF | WTT Contender Almaty 2023
23
46
Marcos Freitas vs Xiang Peng | MS SF | WTT Contender Almaty 2023
9
13
Lin Yun Ju vs Truls Moregard | MS SF | WTT Contender Almaty 2023
20
114
40
9
Joo Cheonhui/Cho Daeseong vs Chen Szu Yu/Lin Yun Ju | XD Final | WTT Contender Almaty 2023
24
228
Fan Siqi vs Shi Xunyao | WS SF | WTT Contender Almaty 2023
114
20
18
18
Cho/Joo vs Lebrun/Yuan | XD SF | WTT Contender Almaty 2023
228
25
Shi Xunyao vs Elizabeta Samara | WS R16 | WTT Contender Almaty 2023