WTT Contender Lagos 2023 - Tournament video


Player
Country


14
35
Dimitrij Ovtcharov vs Zhou Qihao | MS Final | WTT Contender Lagos 2023
20
394
Shin Yubin vs Li Yake | WS Final | WTT Contender Lagos 2023
11
12
26
24
Lim Jonghoon/Jang Woojin vs Xiang Peng/Yuan Licen | MD Final | WTT Contender Lagos 2023
34
20
46
12
Jeon Jihee/Shin Yubin vs Liu Weishan/Fan Siqi | WD Final | WTT Contender Lagos 2023
12
34
26
46
Jang Woojin/Jeon Jihee vs Xiang Peng/Liu Weishan | XD Final | WTT Contender Lagos 2023
35
60
Zhou Qihao vs Jonathan Groth | MS SF | WTT Contender Lagos 2023
326
394
Wang Xiaotong vs Li Yake | WS SF | WTT Contender Lagos 2023
20
95
Shin Yubin vs Kim Nayeong | WS SF | WTT Contender Lagos 2023
14
134
Dimitrij Ovtcharov vs Harmeet Desai | MS SF | WTT Contender Lagos 2023
35
17
Zhou Qihao vs Patrick Franziska | MS QF | WTT Contender Lagos 2023
20
64
Shin Yubin vs Linda Bergstrom | WS QF | WTT Contender Lagos 2023
34
20
261
485
Jeon Jihee/Shin Yubin vs Zang Xiaotong/Yang Yiyun | WD SF | WTT Contender Lagos 2023