WTT Champions Xinxiang 2023 - Tournament video


Player
Country


7
1
Liang Jingkun vs Fan Zhendong | MS Final | WTT Champions Xinxiang 2023
1
3
Sun Yingsha vs Wang Yidi | WS Final | WTT Champions Xinxiang 2023
1
13
Fan Zhendong vs Lim Jonghoon | MS SF | WTT Champions Xinxiang 2023
1
4
Sun Yingsha vs Chen Meng | WS SF | WTT Champions Xinxiang 2023
10
7
Lin Yun-Ju vs Liang Jingkun | MS SF | WTT Champions Xinxiang 2023
3
7
Wang Yidi vs Chen Xingtong | WS SF | WTT Champions Xinxiang 2023
3
34
Wang Yidi vs Shin Yubin | WS QF | WTT Champions Xinxiang 2023
7
2
Liang Jingkun vs Wang Chuqin | MS QF | WTT Champions Xinxiang 2023
13
22
Lim Jonghoon vs Alexis Lebrun | MS QF | WTT Champions Xinxiang 2023
7
2
Chen Xingtong vs Wang Manyu | WS QF | WTT Champions Xinxiang 2023
1
6
Sun Yingsha vs Mima Ito | WS QF | WTT Champions Xinxiang 2023
33
10
Ruwen Filus vs Lin Yun Ju | MS QF | WTT Champions Xinxiang 2023