WTT Contender Tunis 2022 - Tournament video


Player
Country


66
4
19
62
Miwa Harimoto/Tomokazu Harimoto vs Bruna Takahashi/Vitor Ishiy | XD | WTT Contender Tunis 2022 (SF)
16
116
257
89
Chuang C. Y./Chen C. A. vs Florent L./Martin A. | MD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
22
29
Fan Siqi vs Jia Nan Yuan | WS | WTT Contender Tunis 2022 (R16)
99
32
91
294
Feng Yi-Hsin/Chen Szu-Yu vs Sibel Altinkaya/Ibrahim Gunduz | XD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
53
82
23
115
He Zhuojia/Shi Xunyao vs Suthasini Sawettabut/Orawan Paranang | WD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
103
82
19
62
Kim Nayeong/Cho Daeseong vs Bruna Takahashi/Vitor Ishiy | XD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
26
47
232
32
Kuai Man/Zhang Rui vs Huang Yu-Wen/Chen Szu-Yu | WD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
50
28
111
44
Lin Shidong/Xiang Peng vs Cho Seungmin/An Jaehyun | MD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
21
22
80
77
Liu Weishan/Fan Siqi vs Sakura Mori/Asuka Sasao | WD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
48
66
65
253
Miyu Nagasaki/Miwa Harimoto vs Lee Zion/Yoon Hyobin | WD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
68
4
87
132
Yuto K./Tomokazu H. vs Cedric N./Adrien R. | MD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
60
81
47
34
Zhao Zihao/Xue Fei vs Liu Dingshuo/Yuan Licen | MD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)