MOSCOW CHAMPIONSHIPS 2020 - Tournament video


Player


49
90
PANCHENKO - MOSHKOV
38
63
GOLUBEVA - BERESNEVA
348
49
MIRONOV - PANCHENKO
257
74
FROLOVA - LIBATSKAYA
239
10
TSVETKOV - LIVENTSOV
141
65
ANOKHIN - MAKAROV
76
27
KORZUNOVA - TIKHOMIROVA
63
46
BERESNEVA - RYAZANOVA
38
74
GOLUBEVA - LIBATSKAYA
94
46
DMITRIENKO - RYAZANOVA
113
131
EFROYKIN - IZUMRUDOV
76
94
KORZUNOVA - DMITRIENKO