MOSCOW CHAMPIONSHIPS 2020 - Tournament video


Player


31
10
1/2 FINAL DVOYNIKOV - LIVENTSOV
27
41
1/2 FINAL TIKHOMIROVA - MALININA
141
90
ANOKHIN - MOSHKOV
63
60
BERESNEVA - SHISHMAREVA
60
74
SHISHMAREVA - LIBATSKAYA
90
31
MOSHKOV - DVOYNIKOV
90
113
MOSHKOV - EFROYKIN
74
17
LIBATSKAYA - MALANINA
72
65
BOKOV - MAKAROV
74
61
LIBATSKAYA - IVAKHINA
11
46
PROKHOROVA - RYAZANOVA
207
348
KAZAKOV - MIRONOV