Tournament video

2008 Summer Olympics

Location: Beijing (China)
Date: 8 August - 24 August 2008

Medalists


Category
Gold
Silver
Bronze
Category: Men's Singles
Gold: Ma Lin
Silver: Wang Hao
Bronze: Wang Liqin
Category: Women's Singles
Silver: Wang Nan
Bronze: Guo Yue
Category: Men's Team
Gold: China:
Ma Lin
Wang Hao
Wang Liqin
Bronze: South Korea:
Oh Sangeun
Ryu Seungmin
Yoon Jaeyoung
Category: Women's Team
Silver: Singapore:
Feng Tianwei
Li Jiawei
Wang Yuegu
Bronze: South Korea:
Dang Yeseo
Kim Kyungah
Park Miyoung