Tournament video

2012 Summer Olympics

Location: London (United Kingdom)
Date: 25 July - 12 August 2012

Medalists


Category
Gold
Silver
Bronze
Category: Men's Singles
Gold: Zhang Jike
Silver: Wang Hao
Category: Women's Singles
Gold: Li Xiaoxia
Silver: Ding Ning
Bronze: Feng Tianwei
Category: Men's Team
Silver: South Korea:
Joo Saehyuk
Oh Sangeun
Ryu Seungmin
Category: Women's Team
Bronze: Singapore:
Feng Tianwei
Li Jiawei
Wang Yuegu