WTT Feeder (Slovenia, Otocec, 05.11.2023-05.11.2023)

Player
Country
Category

Date
Etap
Player(s) 1
Player(s) 2
Score
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: Final
Opponent: Ionescu Ovidiu
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: Final
Opponent: Shi Xunyao
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: Final
Opponent: Xue Fei
Cao Wei
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: Final
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Opponent: Ionescu Eduard
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Opponent: Wang Xiaotong
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Opponent: Paranang Orawan
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: Final
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Liu Dingshuo
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Gardos Robert
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Wang Xiaotong
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Shi Xunyao
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Allegro Martin
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Wu Yangchen
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Paranang Orawan
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: SemiFinal
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Kozul Deni
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Gacina Andrej
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Mutti Matteo
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Allegro Martin
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Zhou Kai
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Bajor Natalia
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Monfardini Gaia
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Shi Xunyao
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Zhou Jingyi
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Zeng Jian
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Solja Amelie
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Altinkaya Sibel
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Opponent: Paranang Orawan
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Xue Fei
Cao Wei
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Meng Fanbo
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Liu Dingshuo
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Oyebode John
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Gacina Andrej
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Jin Takuya
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Seyfried Joe
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Hribar Peter
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Lutz Charlotte
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Jeger Mateja
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Bajor Natalia
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Blaskova Zdena
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Han Feier
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Diaconu Adina
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Hursey Anna
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Allegro Martin
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Mladenovic Luka
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Martinko Jiri
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Pinto Daniele
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Kubik Maciej
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Szudi Adam
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Helmy Yousra
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Surjan Sabina
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Zhou Jingyi
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Zeng Jian
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Wan Yuan
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Paranang Orawan
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R32
Opponent: Altinkaya Sibel
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Opponent: Cao Wei
Li Yake
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 1:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: QuarterFinal
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Zeljko Filip
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Kwan Man Ho
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Sipos Rares
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Score: 2:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Wong Qi Shen
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Gacina Andrej
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Haug Borgar
Score: 3:1
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Hribar Peter
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Mutti Matteo
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: Nuytinck Cedric
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R64
Opponent: De Nodrest Leo
Score: 3:0
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Score: 0:3
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Score: 3:2
Video
Date: 5 Nov 2023
Etap: R16
Score: 2:3
Video