2016 Chinese Taipei Junior and Cadet Open (Taiwan, Taipei, 28.08.2016-28.08.2016)

Игрок
Страна
Категория

Дата
Этап
Игрок(и) 1
Игрок(и) 2
Счёт
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Liao Feng-Yi
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Чунг Явен
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Liao Feng-Yi
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Wong Hon Lam
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Shin Heetae
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Wong Hon Lam
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Lin Huan-Hsun
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Lin Huan-Hsun
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Lee Jeongho
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Lu Hao-Wei
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Lu Hao-Wei
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Lu Hao-Wei
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Lee Jeongho
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Han Yeongseom
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Джит Чандра
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Beh Kun Ting
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Джит Чандра
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Джит Чандра
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Han Yeongseom
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Kim Heemang
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Law Jabez Mason
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Chan Yee Shun
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Law Jabez Mason
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Law Jabez Mason
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Kim Heemang
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Wang Chien-Chih
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Lee Minho
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Пан Ю Ен Коэн
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Lee Minho
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Lee Minho
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Wang Chien-Chih
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Lin Yung-Chih
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Jung Seongwon
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Yu Zong Jun Gerald
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Jung Seongwon
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Jung Seongwon
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Lin Yung-Chih
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Hwang Jinha
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Wong Yan Kai Andy
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Chen Jun-Ting
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Wong Yan Kai Andy
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Wong Yan Kai Andy
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Hwang Jinha
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Hwang Sumin
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Chin Wen Jie
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Лау Чун Кит
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Chin Wen Jie
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Chin Wen Jie
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Hwang Sumin
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Yun Changmin
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Sam Yuk Siong
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Cai Ruei-Fong
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Sam Yuk Siong
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Sam Yuk Siong
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Yun Changmin
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Choi Sun
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Lin David Hong
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Tsang Tsz Tsun
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Lin David Hong
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Lin David Hong
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Choi Sun
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Li Hsin-Yang
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Oh Gyeongmin
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Пох Шао Фен
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Oh Gyeongmin
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Oh Gyeongmin
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Li Hsin-Yang
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Nuchchart Sitisak
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Jiang Kenny
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Чхо Дэсон
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Jiang Kenny
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Jiang Kenny
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Nuchchart Sitisak
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Hu Chung-Wen
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Sanglertsilpachai Thyme
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Sanglertsilpachai Thyme
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Sanglertsilpachai Thyme
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Hu Chung-Wen
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Lee Daon
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 2
Соперник: Chuang Chun-Yu
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Pande Siddhesh
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 4
Соперник: Chuang Chun-Yu
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 5
Соперник: Chuang Chun-Yu
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Lee Daon
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Mekamporn Naja
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Chien Tung-Chuan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Mekamporn Naja
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Han Yun-Shan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Юнис Лим
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Han Yun-Shan
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Yu Hsiu-Ting
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Selvakumar Selena
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Yu Hsiu-Ting
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Tan En Hui
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 3
Соперник: Schreiner Franziska
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 6
Соперник: Tan En Hui
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 28.08.2016
Этап: 1
Соперник: Wen Ruei-Ling
Счёт: 3:1
Видео