2014 Italian Junior and Cadet Open (Italy, Lignano, 16.03.2014-16.03.2014)

Игрок
Страна
Категория

Дата
Этап
Игрок(и) 1
Игрок(и) 2
Счёт
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Даниэль Пинто
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Карло Росси
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Адам Брат
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Карло Росси
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Флорин Спелбус
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Андрей Попов
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Томаш Копани
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Андрей Попов
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Андрей Попов
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Флорин Спелбус
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Paulin Erik
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Bonetti Elia
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Bonetti Elia
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Bonetti Elia
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Paulin Erik
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Pavolka Jakub
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Giardi Federico
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Маттео Мутти
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Giardi Federico
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Giardi Federico
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Pavolka Jakub
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Владислав Урсу
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Muccioli Davide
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Marcato Luca
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Muccioli Davide
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Muccioli Davide
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Владислав Урсу
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Tonghioiu Stefan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Люка Брессан
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Tonghioiu Stefan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Puppo Enrico
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Kassay Andrej
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Оскар Перман
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Kassay Andrej
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Kassay Andrej
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Puppo Enrico
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Zamfir Mihai
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Тибо Дарсис
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Zamfir Mihai
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Zamfir Mihai
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Тилен Цветко
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Данила Травин
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Данила Травин
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Данила Травин
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Тилен Цветко
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Singeorzan Bogdan
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Chiorri Costantinos
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Максим Киселев
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Chiorri Costantinos
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Chiorri Costantinos
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Singeorzan Bogdan
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Grisales Juan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Loreto Dario
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Loreto Dario
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Loreto Dario
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Grisales Juan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Lipan Teodor
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Филип Радович
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Sukic Patrik
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Филип Радович
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Филип Радович
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Lipan Teodor
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Hribar Peter
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Cerquiglini Mattia
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Ингемар Петер
Счёт: 1:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Cerquiglini Mattia
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Cerquiglini Mattia
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Hribar Peter
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Антонино Амато
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Соперник: Дени Козул
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Антонино Амато
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Тамара Павцник
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Тамара Павцник
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Соперник: Эллен Холмстен
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Соперник: Эллен Холмстен
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Mescieri Sofia
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 5
Соперник: Mescieri Sofia
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 2
Соперник: Чинь Яу Вон
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 0:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 4
Соперник: Чинь Яу Вон
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 6
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 1
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 16.03.2014
Этап: 3
Счёт: 3:0
Видео