2012 World Junior Table Tennis Chamipionships (India, Hyderabad, 16.12.2012-16.12.2012)

Игрок
Страна
Категория

Дата
Этап
Игрок(и) 1
Игрок(и) 2
Счёт
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Массао Кохацу
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Мартин Аллегро
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Массао Кохацу
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Gupta Utkarsh
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Li Grant
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Gupta Utkarsh
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Wu Kevin
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Густаво Гомес
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Wu Kevin
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Шади Магди
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Абхишек Ядав
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Шади Магди
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Хуан Ламадрид
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Hu Heming
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Хуан Ламадрид
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Rao Roger
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Grover Sudhanshu
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Rao Roger
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Mohamed Abdel-Rahman
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Хуан Даэр
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Mohamed Abdel-Rahman
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Alaa Bassel
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Cathcart Dillon
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Михаль Банкош
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Cathcart Dillon
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Альфонсо Олаве
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Лам Сю Хан
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Альфонсо Олаве
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Ян Хен Вей
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Chodri Kunal
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Флоран Ламбье
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Chodri Kunal
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Канак Джа
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Saragovi Pablo
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Канак Джа
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Virmani Sabhya
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Tenti Fermin
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Virmani Sabhya
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Lowe Daniel
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Omrani Seyed Pourya
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Lowe Daniel
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Van Der Heiden Nathan
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Нандор Эчеки
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Van Der Heiden Nathan
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Иван Сульфаро
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Мартон Сита
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Иван Сульфаро
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Tran Theodore
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Лян Цю
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Tran Theodore
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Young Liam
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Хон Мин Ли
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Young Liam
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Арьюн Гош
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Патрик Затовка
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Арьюн Гош
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Rajasekhar Rohit
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Адам Суди
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Rajasekhar Rohit
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Hayama Karina
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Hayama Karina
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Barendregt Alice
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Tennison Reeth
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Ким Вермас
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Tennison Reeth
Счёт: 0:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Doaa Alia
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Гремлис Арвело
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Doaa Alia
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Ида Язбек
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Mukherjee Sutirtha
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Ида Язбек
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Jha Prachi
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Jha Prachi
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Мария Кучук
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Karnam Spoorthy
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Мари Миго
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Karnam Spoorthy
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Saad Alaa
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Hsu Ya-Ting
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Saad Alaa
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Rios Daniely
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Шарлотта Кэри
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Rios Daniely
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Montero Winberly
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 3
Соперник: Анна Россихина
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 6
Соперник: Montero Winberly
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 16.12.2012
Этап: 1
Соперник: Мелани Диас
Счёт: 4:0
Видео