2012 World Tour, Harmony China Open (China, Suzhou, 26.08.2012-26.08.2012)

Игрок
Страна
Категория

Дата
Этап
Игрок(и) 1
Игрок(и) 2
Счёт
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Guan Mengyuan
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Guan Mengyuan
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Kim Minhee (Yob=1991)
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Hou Yu-Ling
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Hou Yu-Ling
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Tsuchida Miki
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Линь Цзя-Чжи
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Линь Цзя-Чжи
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Hwang Jina
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Yu Mei-Ju
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Yu Mei-Ju
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Ю Ын Чжон
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Li Ching Wan
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Li Ching Wan
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Сюн На И
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Miyake Natsumi
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Miyake Natsumi
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Чжэн Сянь Цзы
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Lee Hyun
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Lee Chun-Hui
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Lee Hyun
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Lee Chun-Hui
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Ду Хой Кем
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Lee Chun-Hui
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Ву Юэ
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Джиени Шао
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Ву Юэ
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Джиени Шао
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Линь Чиа Хуэй
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Джиени Шао
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Hsu Hui-Tsun
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Kim Eunji
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Hsu Hui-Tsun
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Kim Eunji
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Цзяци Чжэн
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Kim Eunji
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Yeh Tung-Yi
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Zhang Sisi (1988)
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Yeh Tung-Yi
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Zhang Sisi (1988)
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Yu Kwok See
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Zhang Sisi (1988)
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Lee Hyun
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Lee Chun-Hui
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Tsuchida Miki
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Lee Chun-Hui
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Lee Hyun
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Lee Chun-Hui
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Li Ching Wan
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Kim Eunji
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Hwang Jina
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Kim Eunji
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Li Ching Wan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Kim Eunji
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Линь Цзя-Чжи
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Джиени Шао
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Guan Mengyuan
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Джиени Шао
Счёт: 2:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Линь Цзя-Чжи
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 6
Соперник: Джиени Шао
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 1
Соперник: Miyake Natsumi
Счёт: 3:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 3
Соперник: Yeh Tung-Yi
Счёт: 3:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 5
Соперник: Yeh Tung-Yi
Счёт: 3:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Еон Рае Чо
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Чен Вейсинь
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Фан Бо
Счёт: 0:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Счёт: 0:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Йорген Перссон
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Тимо Болль
Счёт: 0:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Хуан Шэн-Шэн
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Джан Жиан
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Цзы Ян
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Гао Нин
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Джун Юн Сик
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Счёт: 4:2
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Ма Лин
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Соперник: Ким Мин-Сеок
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Счёт: 3:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Соперник: Тимо Болль
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Соперник: Джан Жиан
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Соперник: Чен Чин-Ан
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Соперник: Асука Мати
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 16
Соперник: Ма Лин
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 8
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 8
Соперник: Хао Шуай
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 8
Соперник: Чен Чин-Ан
Счёт: 4:0
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 8
Соперник: Ма Лин
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Хао Шуай
Счёт: 2:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 4
Соперник: Ма Лин
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 2
Соперник: Ван Лицинь
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Hwang Jina
Счёт: 4:1
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Со Хё Вон
Счёт: 1:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Парк Ян Сук
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Жу Юлин
Счёт: 0:4
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Ву Юэ
Счёт: 4:3
Видео
Дата: 26.08.2012
Этап: 32
Соперник: Ли Сяодан
Счёт: 2:4
Видео